D 11/2013 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rozestavěný rodinný dům v obci Vochov (on-line)
Popis: Rozestavěný rodinný dům – je řadový střední. Přístup z místní zpevněné asfaltové komunikace. Objekt je rozestavěná hrubá stavba rodinného domu s garáží. Dům má jedno nadzemní podlaží a podkroví, sedlovou střechu s obloukovými arkýři.
Technické provedení: dům je nepodsklepený s izolací proti zemní vlhkosti a radonu, obvodové zdivo z cihelných bloků, stropy hurdisky do I profilů, vyzděný komín, krov dřevěný, krytina Bramack, na obloukových arkýřích měděný plech, osazena střešní okna. Objekt nemá vyzděné příčky, podlahy pouze vysypané štěrkem. Dále chybí výplně oken, dveří, veškeré rozvody, vnitřní a venkovní omítky. Na rodinný dům navazuje po levé straně garáž, která je též v hrubé stavbě bez vrat.
Lokalita: Vochov, Plzeňský
Datum konání: 12.6.2013 v 13:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.100.000,- Kč  1.080.000,- Kč  100.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz