N 57/2013 - !!! UPUŠTĚNO !!! Byt 70 m2 v obci Vimperk (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 255/7 – se nachází v budově č.p. 255 ve 2. NP. Plocha bytové jednotky je 70,03 m2. Okna bytu jsou plastová. Z inženýrských sítí je nemovitosti napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné na veřejné komunikaci před domem. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Na pozemku parc. č. St. 1049/1 stojí stavba (budova) č.p. 255. Pozemek je pravidelného tvaru. V Katastru je veden jako zastavěná plocha a nádvoří.
Součástí a příslušenstvím nemovitosti je podíl na společných prostorech domu a pozemku. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.
Velikost bytu byla určena z údajů Katastru, z podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 7003/112068 z toho vyplývá velikost bytu o velikosti 70,03 m2.
Lokalita: Vimperk, Jihočeský
Datum konání: 26.6.2013 v 13:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  450.000,- Kč  800.000,- Kč  130.000,- Kč  UPUŠTĚNO  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz