D 04/2005 - Bytový dům v Lipníku nad Bečvou
Popis: Budova leží při jedné z hlavních komunikací města, přístup je přímo z veřejného pozemku. Budova je využívána jen pro bydlení, v domě je celkem 6 bytových jednotek a nejsou zde žádné nebytové prostory. Všechny bytové jednotky jsou obsazené nájemníky. Jedná se o budovu dvoupodlažní, která je s plným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše s valbami. V 1.PP jsou umístěny sklepní prostory k bytům, společné domovní příslušenství a komunikační prostory se schodištěm. V 1.NP jsou umístěny jeden byt (3+1), jeden byt (2+1) a jedna svobodárna. Ve 2.NP jsou umístěny tři byty (2+1). Do domu se vchází hlavním vstupem z uliční strany a druhým vedlejším vstupem ze zadní strany domu. Všechny bytové jednotky jsou pronajaty včetně pozemku a jsou obsazeny nájemníky. Nájemní smlouvy nebyly správci konkursní podstaty předloženy.
Lokalita: Lipník nad Bečvou, Olomoucký kraj
Datum konání: 10.5.2005 v 11:00 hod, salonek hotelu Flora , Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  690.000,- Kč  1.100.000,- Kč  200.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz