N 22/2013 - Rodinný dům v obci Kuničky (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 49: znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení a na základě informací souseda, který prováděl na objektu v interiéru některé stavební úpravy. Oceňovaná nemovitost je řadový krajní, nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, smíšené zdivo, základy z kamene. Krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, z části chybějící. Fasáda je vápenná v horším stavu, odmrzlá. Vybavení kuchyně je standardní s linkou a sporákem. Topení je lokální elektrickými přímotopy. Teplá voda je z boileru. WC a koupelna jsou standardní. Okna jsou dřevěná špaletová. Dispozičně jde o byt 2+1. Dům je starý nejméně 100 roků, v posledních pěti letech byla provedena částečná modernizace interiéru. Stav objektu je zhoršený, údržba nedostatečná, celkové vybavení je podstandardní. Nutné větší opravy. V domě se delší dobu nebydlí. Objekt je napojen na veřejný vodovod, vlastní septik s přepadem, elektřinu. Napojení na plyn není.
Lokalita: Kuničky, Jihomoravský
Datum konání: 10.7.2013 v 10:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  120.000,- Kč  200.000,- Kč  36.000,- Kč  120.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz