D 15/2013 - Rodinný dům v obci Brumovice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 14 – jedná se o dvoupodlažní rodinný dům o půdorysu obdélníkovém se střechou pultovou, bez podkroví. K datu ocenění stavba obsahuje jednu bytovou jednotku 1+4 s úplným příslušenstvím ve 2. NP. 1.NP je řešeno jako technické podlaží a je zde situována další obytná místnost, prádelna, garáž, skladové místnosti a nově zřízené další WC, jež umožňuje zřízení další, menší bytové jednotky. Současná majitelka provedla modernizaci objektu, spočívající vedle již nově zřízeného WC v 1.NP v kompletní výměně inženýrských sítí v domě, nové instalaci plynového ÚT kotle včetně nových měděných rozvodů, dále v kompletní výměně oken v celém objektu za nová plastová, v části výměna dveří. Byly provedeny nové omítky stropů v převážné části objektu, položeny nové samonivelační podlahy a dlažby. Ve 2.NP provedena kompletně nová kuchyně včetně spotřebičů a nové soc. zařízení včetně obkladů a dlažeb. V roce 2009 byla provedena nová živičná svařovaná krytina, oplechování titanzinek, byly provedeny rozvody satelit, internet, byla provedena nová HDS. Příslušenství: septik betonový, zpevněné plochy, oplocení pozemku včetně vrat a vrátek, venkovní zděná udírna.
Hlavní stavba je napojena na veřejný vodovod, kanalizaci do septiku, rozvod zemního plynu a rozvod elektro NN.
Lokalita: Brumovice, Moravskoslezský
Datum konání: 10.7.2013 v 13:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.400.000,- Kč  2.800.000,- Kč  210.000,- Kč  1.805.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz