N 13/2005 - Pozemky v Praze
Popis: Pozemky o celkové výměře 8419 m2 se nachází v okrajové části hlavního města, v jeho místní části a katastrálním území Troja, v ulici „U lisu”. Poloha pozemků je v těsné blízkosti vilové čtvrti s objekty residenčního typu. Oba oceňované pozemky se však nacházejí v památkově chráněném území „Drahaň Troja”. V platném územním plánu Hlavního města Prahy (stav ke dni 12.12.2002) jsou pozemky vedeny v oddílu „Příroda, krajina, zeleň” s barevným vyznačením zelenou barvou a písemným označením LR, což dle legendy značí lesní porosty. Pozemek parcelní číslo 473/1 je v KN veden v druhu pozemku zahrada a dle skutečnosti zjištěné na místě samém se jedná o pozemek porostlý náletovými listnatými keři a dřevinami, nikoliv tedy zahradu.
Lokalita: Troja, Praha
Datum konání: 1.6.2005 v 14:00 hod, salonek hotelu Wienna, Internacionální 801, 165 00 Praha 6- Suchdol.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  8.000.000,- Kč  12.000.000,- Kč  1.000.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz