D 26/2013 - Soubor věcí nemovitých a movitých - průmyslový areál - v obci Lány
Popis: Jedná se o průmyslový areál složený z několika výrobních a skladovacích hal, garáží včetně expedice a rekonstruované budovy bývalého lihovaru. Výrobní závod disponuje technologiemi na obrábění kovů a sváření. Přístup k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci.
Rekonstruovaná budova bývalého lihovaru je rozdělena na administrativní část, výrobní a skladovací prostory, bytové prostory a plynovou kotelnu. Jedná se o samostatně stojící patrovou budovu s obytným podkrovím, která je podsklepená a to v části, kde se nacházejí administrativní a bytové prostory. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající velmi dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s arkýři včetně bleskosvodu. V budově se nachází rozsáhlé administrativní zázemí (zasedací místnost, kanceláře) včetně sociálního zařízení. Nad tímto prostorem se nacházejí bytové prostory označené: byt č. 1 (2. patro věž) o dispozici 1+1 o celkové ploše 55 m2 a byt č. 2 (2. patro věž) o dispozici 1+1 o výměře 50 m2. Dále se v budově nachází bytový prostor označený jako byt. č. 3 (1. patro vých.) o dispozici 3+1 o výměře 97 m2. V další části přízemí budovy jsou výrobní a skladovací prostory nad nimi jsou pak v podkroví umístěné celkem 4 bytové prostory označené jako: byt č. 4 (podkroví vých.) o dispozici 1+1 a výměře 48 m2, byt č. 5 (podkroví záp.) o dispozici 2+1 a výměře 56 m2, byt č. 6 (podkroví záp.) o dispozici 1+1 a výměře 45 m2 a byt č. 7 (podkroví vých.) o dispozici 1+1 a výměře 45 m2. Na bytové prostory a administrativní část budovy navazuje přízemní výrobní hala - svařovna. Konstrukce budovy je ocelová z nosníků a její stavebně - technický stav je odpovídající velmi dobré údržbě. Střecha budovy je pultová.

Oceňované nemovitosti se nachází v severní zastavěné části obce v ulici Zámecká č.p. 122.

Bližší specifikace v dražební vyhlášce
Lokalita: Lány, Středočeský
Datum konání: 23.7.2013 v 14:00 Hotel Classic Lány, Lány 18, 270 61 Lány,.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  20.000.000,- Kč  30.330.000,- Kč  3.000.000,- Kč  22.700.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz