N 48/2005 - Rodinný dům v Horní Běčvě
Popis: Jedná se o rodinný dům řadový koncový, který je dvoupodlažní, s malým částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. Do domu se vchází hlavním vstupem ze zadní strany přes uzavřené zádveří. Vstup ústí do komunikačního prostoru se schodištěm. Z tohoto prostoru je přístup do všech podlaží i na půdu. V 1.PP se nachází jedna sklepní místnost. V 1.NP je umístěn dvoupokojový byt s příslušenstvím a ve 2.NP je umístěn třípokojový byt s příslušenstvím. Půdní prostor je bez podkroví. Vedle rodinného domu se nachází ještě nedokončená vedlejší stavba, která je jednopodlažní, bez podsklepení a nad větší částí půdorysu je se sedlovou střechou a nad zbývající částí půdorysu se střechou plochou.
Lokalita: Horní Bečva, okres Vsetín, Zlínský kraj
Datum konání: 10.6.2005 v 10:00 hod, salonek hotelu Flora , Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  450.000,- Kč  900.000,- Kč  130.000,- Kč  600.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz