N 77/2013 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Prostějov
Popis: Rodinný dům č.p. 2484: je řadový vnitřní, podsklepený objekt bytového domu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Má sedlovou střechu, je zděný. Krytina je z pálené tašky, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, z části chybějící. Fasáda je vápenná špatná, z části chybějící. V domě se nachází 3 byty dispozice 3+1, jeden byt 1+1 a jeden byt dispozice 2+1. Prohlídka byla umožněna pouze v bytě dispozice 3+1 ve 2.nadzemním podlaží, který užívá vlastník nemovitosti. Vybavení kuchyní je standardní se sporáky a linkami. Topení je lokální plynové, alternativně krbovými kamny, teplá voda je z boilerů. WC a koupelny jsou podstandardní, v přízemních bytech standardní, podlahy z dlažeb, koberců a PVC. Okna jsou
dřevěná špaletová, v části domu plastová. Schody jsou žulové a cihelné, podstandardní. Výtah v domě není. Dům je z roku 1895, v roce 1927 byla provedena nástavba patra a rekonstrukce. Stav objektu je špatný, údržba nedostatečná, vybavení celkově podstandardní. Objekt je napojen na veřejný vodovod, plyn, kanalizaci, a elektřinu.
Lokalita: Prostějov, Olomoucký
Datum konání: 27.8.2013 v 10:45 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  2.200.000,- Kč  2.800.000,- Kč  300.000,- Kč  UPUŠTĚNO  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz