N 31/2013 - Rodinný dům v obci Zlín-Prštné
Popis: Rodinný dům č.p. 61: Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící, částečně podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, smíšené zdivo, cihla, kámen, dřevo. Krytina je z betonové tašky, bleskosvod
chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, z části chybějící. Fasáda je vápenná hladká, a břízolitová. Objekt je v rekonstrukci, některé části jsou již opraveny, jiné jsou ještě rozestavěny. Celkové vybavení předpokládám podstandardní, stav je zhoršený, nutné stavební práce. U domu se nachází objekt zahradního domku do 25 m2 zastavěné plochy. Dům je starý 85 roků, v roce 1992 byla provedena částečná modernizace. V posledních pěti letech se provádí rekonstrukce. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod i kanalizaci, na plyn.
Lokalita: Prštné, Zlín, Zlínský
Datum konání: 27.8.2013 v 11:30 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  934.000,- Kč  2.000.000,- Kč  270.000,- Kč  934.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz