N 49/2005 - Rodinný dům v Novém Jičíně
Popis: Jedná se o rodinný dům řadový koncový, který je dvoupodlažní, s plným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. Do domu se vchází hlavním vstupem z uliční strany a vedlejším vstupem z dvorní strany. Oba vstupy ústí do příčné chodby se schodištěm. Z tohoto komunikačního prostoru je přístup do všech podlaží i na půdu. V 1.PP se nachází sklepní místnosti, kotelna a prádelna. V 1.NP je umístěn jednopokojový byt s příslušenstvím a ve 2.NP je umístěn dvoupokojový byt s příslušenstvím. Půdní prostor je bez podkroví a je přístupný výlezem z podesty 2.NP.
Lokalita: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum konání: 10.6.2005 v 11:00 hod, salonek hotelu Flora , Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  700.000,- Kč  1.400.000,- Kč  200.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz