D 44/2013 - Podíl 1/2 na komerční budově v obci Razová (on-line)
Popis: Budova občanské vybavenosti č.p. 108 - je řadový krajní, částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Má sedlovou střechu, je zděný. Krytina je z hliníkových šablon, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná v horším stavu. V přízemí se nachází objekt restaurace a taneční sál, který je využíván a pronajímán jako autodílna. V patře se pak nacházejí dva byty dispozice 3+1. Tyto jsou nevyužívány, k jejich pronajmutí je potřeba provést opravy. Vybavení kuchyně je standardní v restauraci, v bytech není. Vytápění je ústřední, avšak nefunkční. Teplá voda je z boileru. WC v restauraci je standardní, v bytech je WC a koupelna podstandardní, resp. chybějící. Dveře plné, částečně chybějící, podlahy z prken, dlažeb a PVC. Okna jsou dřevěná špaletová. Schody jsou betonové s teracovým povrchem. K objektu náleží vedlejší stavba ve špatném stavu, s negativním vlivem na cenu obvyklou. Stav objektu je zhoršený, údržba nedostatečná, vybavení celkově podstandardní. Nutné větší opravy. Objekt je napojen na veřejný vodovod, kanalizace do jímky, elektřinu. Napojení na plyn není.
Lokalita: Razová, Moravskoslezský
Datum konání: 11.9.2013 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  334.000,- Kč  500.000,- Kč  90.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz