N 55/2005 - Dům v Jaroměřicích nad Rokytnou
Popis: Jedná se o budovu řadovou vnitřní, která je dvoupodlažní, je s malým částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. Do objektu se vchází hlavním vstupem z čelní strany (do baru a herny), a dalšími vedlejšími vstupy z dvorní strany do místností příslušenství a do bytových prostor. V 1.PP jsou původní skladovací místností, které jsou nyní nepoužitelné, protože jsou zaplaveny vodou (asi z odpadů). V 1.NP je průchod do dvora a dále v uliční části je situován funkční bar a herna s příslušenstvím. Ve dvorním křídle pak jsou situovány skladovací prostory a jeden provozuschopný byt. Ve 2.NP jsou prostory původního hotelu, taneční sál a druhý byt (zdevastovaný). Všechny prostory ve 2.NP jsou dlouhodobě mimo provoz a některé části tohoto podlaží jsou naprosto zničené a nyní nepoužitelné.
Lokalita: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč, kraj Vysočina
Datum konání: 13.6.2005 v 16:00 hod, salonek hotelu Zlatá hvězda, Masarykovo náměstí 1096/32, 586 01 Jihlava.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  950.000,- Kč  1.500.000,- Kč  280.000,- Kč  2.030.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz