D 48/2013 - Rekreační chatky v obci Jevišovice
Popis: Nemovitost č.e. 28, je samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní objekt rekreační chaty. Základ chaty je betonový, prokládaný kamenem, stěny jsou na bázi dřevní hmoty. Krytina je plechová, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, částečně chybějící. Okna jsou jednoduchá, dveře plné, podlahy z dlažeb, PVC, topení lokální kamínky na pevná paliva, kuchyň jen s plynovým vařičem. WC v chatě není. Dispozičně je chata 3+1. Objekt je napojen pouze na elektřinu, přesto je v chatě sprchový kout (nutno napojit na hadici). Stáří objektu je 50 roků, před šesti lety byla provedena přístavba. Stav chaty je špatný, celkové vybavení je podprůměrné.
Nemovitost č.e. 32 je samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní objekt rekreační chaty. Základy jsou betonové, prokládané kamenem, stěny jsou na bázi dřevní hmoty. Sklonitá střecha, plechová krytina, bleskosvod je instalován, je neúplný, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, částečně chybějící. Okna jsou jednoduchá, vnitřní dveře plné, podlahy z koberců a PVC. Topení je lokální, kamínky na pevná paliva, teplá voda není, jen studená. Kuchyň jen s plynovým vařičem. WC není, koupelna není. Objekt je napojen na elektřinu a veřejný vodovod. Stáří chaty je 50 roků, přístavba provedena před šesti roky. Stav objektu je špatný, vybavení celkově podprůměrné.
Objekt č.e. 60 slouží jako vedlejší stavba k oběma výše popsaným objektům, konkrétně jako suché WC a kůlna, sklad nářadí. Je samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní. Má sedlovou střechu, plechovou krytinu, bleskosvod není instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Stěny jsou z cihelného zdiva tl.15 cm. Okna jsou jednoduchá, dveře svlakové, podlahy z betonu, jiné vybavení není. V objektu je pouze elektřina. Stáří objektu je 50 roků. Stav je špatný. Všechny objekty jsou na pozemcích s jinou vlastnickou strukturou, část objektu č.e.28 se nachází na pozemku jiného vlastníka. Objekty se nacházejí mimo zastavěné území obce, příjezd je po nezpevněné komunikaci.
Lokalita: Jevišovice, Jihomoravský
Datum konání: 10.9.2013 v 10:00 Sokolská 584/11, 779 00 Olomouc v zasedací místnosti společnosti Dražby.net s.r.o.,.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  195.000,- Kč  390.000,- Kč  50.000,- Kč  195.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz