N 72/2013 - Restaurace v obci Olomouc
Popis: Nebytová jednotka č. 76/1: je nebytová jednotka, ve které se nachází restaurace. Jednotka je v 1. nadzemním podlaží zděného objektu s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Sedlová střecha, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná hladká, okna jsou dřevěná, vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní dveře jsou náplňové do ocelových zárubní. Podlahy jsou z koberců a dlažeb. Kuchyň je standardní, WC jsou splachovací. V domě není výtah, schody jsou standardní. Dům je napojen na elektřinu, plyn, veřejný vodovod i kanalizaci. Dům je z roku 1920, stav je dobrý.
Lokalita: Hejčín, Olomouc, Olomoucký
Datum konání: 12.9.2013 v 11:30 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc,.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  560.000,- Kč  1.500.000,- Kč  160.000,- Kč  850.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz