D 46/2013 - Rozestavěný rodinný dům v obci Zlín
Popis: Nedokončený rodinný dům – jedná se o volně stojící rodinný domek situován v okrajové části obce, zděný, přízemní s plným podsklepením a podkrovím. Užívání je přibližně od r.1983 čemuž nasvědčují výpovědi sousedů a nájemníků. Suterénní část obsahuje chodby, sklepní prostory a garáž. Přízemní část pak 3 obytné světnice s příslušenstvím, jakož i schodiště a balkon. Podkrovní část obsahuje 2 obytné světnice, chodbu a základní hygienické zařízení.
Základy bet. monolitní izolované, stropy rovné tvrdé keramické, střecha sedlová opatřena taškovou pálenou krytinou. Podlahy betonové s volně položeným kobercem. Zdivo obvodové suterénní v tl.45cm,nadzemní však jen 30cm.Vytápění lokální kamny na tuhá paliva a místně el. přímotopy.
Zdrojem vody je vlastní studna. Je zde možnost napojení na veškeré sítě obce. Odpadní vody svedeny do žumpy na vyvážení. Omítky fasádní nejsou provedeny. Objekt jako celek vykazuje celkové zvýšené opotřebení a to jak v prvcích krátkodobé, tak i v prvcích dlouhodobé životnosti a taktéž zčásti nedokončenost.
Lokalita: Lužkovice, Zlín, Zlínský
Datum konání: 2.10.2013 v 10:00 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.095.000,- Kč  1.637.490,- Kč  200.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz