D 57/2013 - Pozemky v obci Náklo a Senice na Hané
Popis: Oceňované pozemky se nacházejí mimo zastavitelné území obou obcí.
Pozemky p.č.278 a p.č.279 v k.ú. Náklo jsou lesními pozemky se vzrostlými porosty, poblíž vodní plochy Náklo.
Ostatní pozemky jsou zemědělského charakteru a jsou i takto využívány. S jiným, než stávajícím, využitím, se s ohledem na platný územní plán neuvažuje.
Lokalita: Senice na Hané, Náklo, Olomoucký
Datum konání: 7.11.2013 v 11:30 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  120.000,- Kč  180.000,- Kč  35.000,- Kč  210.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz