D 60/2013 - Pohledávka
Popis: Viz. dražební vyhláška
Lokalita: Olomouc
Datum konání: 7.11.2013 v 12:15 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1,- Kč  1.075.000,- Kč  Dražební jistotu dražebník nestanovuje.  1,- Kč  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz