D 35/2013 - Podíl 1/2 na rodinném domě v obci Dubicko
Popis: Rodinný dům č.p. 95 – je izolovaný, podsklepený, patrový dům bez obytného podkroví, který je postaven v centru zastavěné části obce Dubicko. Dům má obdélníkový půdorys s navazující stodolou a hospodářskou budovou. Obvodové zdivo je vyzdívané, cihelné na základových pasech, krov sedlový, krytina osinkocementové
šablony, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, omítky vápenné, fasáda břízolitová, zadní fasáda vápenná, okna dřevěná zdvojená a plastová (v uliční fasádě), vstup do objektu je přes stodolu ze zadní části nemovitosti. Dům je napojen na vzdušnou síť n.n., přístup je z veřejné komunikace, dům je možno napojit na veřejnou kanalizaci, veřejný rozvod vody a rozvod zemního plynu.
Vedlejší stavby – Stodola - přízemní nepodsklepená stavba se sedlovou střechou navazuje na západní stěnu domu. Obvodové stěny jsou provedeny z nepálených cihel na základových pásech, krov je sedlový, dřevěný tesařsky vázaný, krytý břidlicí, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, fasáda chybí, vrata ocelová a výplní ze skla a dřevěných desek. Technický stav odpovídá stáří.
Vedlejší stavby – Hospodářská část - k východní stěně domu je přistavěn přízemní objekt se sedlovou střechou. Obvodové stěny jsou vyzdívané cihelné, krov sedlový krytý osinkocementovými šablonami, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, fasáda břízolitová, vrata dřevěná.
Lokalita: Dubicko, Šumperk, Olomoucký
Datum konání: 7.11.2013 v 10:00 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  234.000,- Kč  350.000,- Kč  70.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz