D 29/2013 - Výrobní haly v obci Kateřinice (on-line)
Popis: Objekt č.p. 337 a objekty bez čp/če – nemovitosti se nacházejí v areálu. Jde o několik, hal, které jsou v současnosti pronajaty za celkovou částku 25.000,- Kč měsíčně (bez DPH) a slouží k výrobě sušeného řeziva. Na pozemku p.č.793 se nachází sklad řeziva se sušárnou. Jde o halu, zděnou z tvárnic, krytina je z plechové
vlnovky, objekt je bez základů, fasáda je částečně provedena, a to ze zateplení do lepidla, vnitřní omítky jsou převážně chybějící, podlaha je z panelů. Do objektu je zavedena pouze elektřina. Hala je z roku 1997. Na pozemku p.č.2783, p.č.666/4 a p.č.671/9 se nachází sklad dřevěného odpadu. Jde o halu, s částečně zděnými stěnami, částečně dřevěnými. Střecha je z ocelových příhradových vazníků, krytina je z plechu. Podlaha je betonová. Jiné vybavení není. Objekt je z roku 2006 a není dosud zapsán v KN. Na pozemku p.č.801/1 a p.č.801/2 se nachází přístřešek skladu řeziva. Je jednostranně z větší části opláštěný, sedlová střecha je z příhradových ocelových vazníků, krytina je z plechové vlnovky. Podlahy nejsou, je zavedena elektřina. Hala je z roku 1998. Na pozemku p.č.794 se nachází objekt skladu řeziva a sušárny dřeva. Je částečně zděný, částečně jednostranně opláštění plechem. sedlová střecha je z příhradových ocelových vazníků, krytina je z plechové vlnovky. Podlahy nejsou, je zavedena elektřina. Hala je z roku 1998. Na pozemku p.č.2783 a p.č.666/4 se nachází sušárna dřeva, která je dřevěná, s pultovou střechou s plechovou krytinou. Technologie sušárny patří nájemci. Vrata jsou plechová, je zavedena elektřina. Objekt je z roku 2004 a není zapsán v KN. Zázemí areálu, tzn. kanceláře, WC, šatny, sprchy, apod., se nachází v mobilním objektu bývalého vagónu, který je vlastnictví nájemce. Celý areál je napojen na elektřinu ze zdroje, patřícího nájemci. Je zavedena voda z veřejného vodovodu, kanalizace je do jímky.
Lokalita: Kateřinice u Vsetína, Kateřinice, Zlínský
Datum konání: 14.11.2013 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.330.000,- Kč  1.900.000,- Kč  230.000,- Kč  1.610.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz