D 65/2013 - Byt 2+1 v obci Olomouc (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 555/42 – jedná se o dvoupokojovou bytovou jednotku s příslušenstvím, která se nachází v 7.NP bytového domu situovaného na parcelách číslo St. 852 a St. 853 v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, při ulici „Trnkova”. Dům leží v záplavovém území řeky Moravy.
Přístup do bytové jednotky je ze společného komunikačního prostoru se schodištěm a s výtahem. Ze společného prostoru se vstupuje přímo do prostoru bytu, kde je předsíň, dále koupelna s WC, průchozí obývací pokoj, kuchyň a druhý pokoj. K bytu přísluší ještě sklepní kóje umístěná v 1.PP domu.
Stavební provedení budovy je se základy železobetonovými, s izolacemi proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce jsou montované z plošných panelů s dodatečným zateplením. Stropy jsou železobetonové panelové s rovnými podhledy. Střecha je plochá jednoplášťová. Krytina střechy je živičná vícevrstvá. Klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu. Vnitřní povrchové úpravy v oceňované jednotce jsou provedeny jako tapety nalepené na betonový povrch panelů. Vnější povrchové úpravy jsou šlechtěné barvené omítky na dodatečné zateplovací termofasádě. Schody jsou železobetonové s povrchem teracovým a jsou se zábradlím. Dveře jsou dřevěné hladké a rámové náplňové. Okna jsou plastová s izolačními dvojskly. Podlahy v obytných místnostech jsou s povrchem z PVC. Vytápění je ústřední z centrálního tepelného zdroje. Elektroinstalace je světelná a motorová s jističi automatickými. Bleskosvod je na budově proveden. Rozvod vody studené a teplé je proveden s napojením na veřejný vodovod. Odkanalizování od všech zařizovacích předmětů je svedeno do veřejné kanalizace. Vnitřní plynovod v oceňované bytové jednotce není proveden vůbec. Ohřev teplé užitkové vody je centrální. Kuchyně je vybavena původní kuchyňskou linkou s běžným elektrickým sporákem. Vnitřní hygienické vybavení jednotky je vana, umývadlo a splachovací záchod. Bytové jádro je původní prefabrikované jádro s povrchem z umakartu. Ostatní vybavení je běžné jako např. telefon domovní, rozvody televizního signálu, vestavěné skříně, požární vodovod, odvětrání prostor pomocí ventilátorů a běžných vzduchotechnických zařízení apod. Objekt je vybaven osobními výtahy.
Oceňovaná bytová jednotka číslo 555/42 má celkovou podlahovou plochu místností pro ocenění skládající se z následujících ploch: obývací pokoj 16,1 m2, pokoj 11,8 m2, kuchyně 7,6 m2, předsíň 4,9 m2, koupelna s WC 3,1 m2, k bytu přísluší i sklepní kóje umístěná v 1.PP domu, sklep 1,3 m2.
Lokalita: Nové Sady u Olomouce, Olomouc, Olomoucký
Datum konání: 14.11.2013 v 15:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  600.000,- Kč  900.000- Kč  180.000,- Kč  765.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz