N 53/2005 - Dům v Postoloprtech
Popis: Jde o dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, se sedlovou střechou, s využitím pouze jako půda. 1.PP objektu bylo nepřístupné, jeho rozměry proto uvažuje znalec s velmi omezenou přesností, podle sklepních oken. Objekt je využit částečně k provozním (1.NP) účelům, částečně k obytným (2.NP) účelům. Ve 2.NP domu jsou dle PD (stavební úřad) situovány 2 bytové jednotky 2 + 1 (1. kategorie), avšak je možné, že si majitelka nemovitosti provedla jiné členění obytných místností, a vznikly zde 2 byty, jeden velký a 1 malý.
Lokalita: Postoloprty, okres Louny, Ústecký kraj
Datum konání: 24.6.2005 v 10:00 hod, salonek hotelu Motes, Chelčického náměstí 918, 438 01 Žatec.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  380.000,- Kč  720.000,- Kč  100.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz