D 12/2013 - Rodinný dům v obci Cerhenice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 86 – technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálené tašky. V roce 2011 prošel dům rekonstrukcí. Stáří budovy je 33 let. Okna jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou betonové, pokryté PVC, koberci nebo dlažbou. Součástí nemovitosti jsou kůlny, voliéry a pergola. K domu
patří dvůr. Přístup k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena byla zjištěna: věcné břemeno zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení NN - včetně umístění dle geometrického plánu č. 482-361/2008. Zřizuje se po dobu trvání distribuční soustavy pro ČEZ Distribuce, a.s. s povinností pro pozemek parc. č. St. 18.
V přízemí se nachází bytová jednotka rozdělena na chodbu, kuchyň, spíž, obývací pokoj, pokoj, ložnici, koupelnu, WC a kotelnu. V koupelně se nachází sprchový kout.
Z inženýrských sítí je nemovitost napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Vytápění budovy je ústřední kotlem na plyn. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.
Pozemek parc. č. St. 18 je rovinatý a v Katastru je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba (budova) č.p. 86. Pozemek je nepravidelného tvaru a jsou na něm zpevněné plochy.
Součástí a příslušenstvím nemovitostí jsou IS, zděná zeď, kůlny, voliéry, pergola, dřevěné oplocení a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.
Lokalita: Cerhenice Středočeský
Datum konání: 14.11.2013 v 15:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  667.000,- Kč  1.000.000,- Kč  190.000,- Kč  667.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz