D 50/2013 - Výrobní objekt v obci Milotice
Popis: Výrobní objekt – je částečně podsklepený objekt výrobního objektu -stolárny, s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, je zděný. Krytina je z vlnovky-plech, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, z části chybějící. Fasáda je břízolitová. Vybavení kuchyně není. Topení je ústřední s kotlem na tuhá paliva. Teplá voda je z boileru. WC je splachovací, sprchový kout. Dveře náplňové a ocelové, podlahy z keramické, terasové a zámkové dlažby, okna jsou dřevěná zdvojená s mříží, kopilit. Schody jsou betonové, podstandardní. V objektu bývala stolárna, v současnosti nefunguje. Objekt je funkčně (dveřmi) propojen se sousedními objekty. Kotel, nacházející se v suterénu, vytápí sousední objekty. Samotný oceňovaný
objekt je napojen na elektřinu a kanalizaci přes sousední objekty, voda je také přivedena ze studny jiného vlastníka. Navíc přistup k oceňovanému objektu je přes pozemky jiného vlastníka. Tyto skutečnosti snižují významně prodejnost nemovitosti. Spodní stavba objektu je stará cca 50 roků, nadzemní část je z roku 1993. Stav objektu je podprůměrný.
Lokalita: Milotice u Kyjova, Milotice, Jihomoravský
Datum konání: 20.11.2013 v 11:30 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  467.000,- Kč  700.000,- Kč  140.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz