N 119/2013 - Rodinný dům v obci Hněvotín (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 28 - Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící, zřejmě
nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, smíšené zdivo. Krytina je z hliníkového plechu, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová v horším stavu. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Okna jsou dřevěná zdvojená a plastová. K domu náleží stavby hospodářského charakteru s mírně pozitivním vlivem na cenu obvyklou. Stáří domu odhaduji na nejméně 80 roků, v průběhu životnosti byla zřejmě provedena částečná modernizace objektu. Stav domu je zhoršený, údržba nedostatečná, vybavení celkově standardní. Nutné opravy, např. fasády. Objekt je pravděpodobně napojen na vodu, kanalizaci, elektřinu a na plyn.
Lokalita: Hněvotín, Olomouc, Olomoucký
Datum konání: 18.12.2013 v 13:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  990.000,- Kč  1.900.000,-  250.000,- Kč  1.189.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz