N 125/2013 - !!! UPUŠTĚNO!!! Podíl 6/10 na rodinném domě v obci Praha - Řepy (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 78 - Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní,
zřejmě nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, je zděný. Krytina je z plechu, bleskosvod chybí, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Vnitřní vybavení předpokládám podstandardní. Okna jsou dřevěná zdvojená a plastová. K domu náleží stavby hospodářského charakteru s pozitivním vlivem na cenu obvyklou. Stav objektu je průměrný, celkové vybavení podstandardní. Objekt je napojen na kompletní infrastrukturu. Parkování u domu je špatné.
Lokalita: Řepy, Praha, Hlavní město Pr aha
Datum konání: 18.12.2013 v 13:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.600.000,- Kč  3.200.000,- Kč  270.000,- Kč  UPUŠTĚNO  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz