D 69/2013 - Rodiný dům v obci Zaječov (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 20 - je situován v západní části obce Zaječov mezi souvislou zástavbou u zpevněné komunikace. Jedná se o přízemní zděnou stavbu se sedlovou střechou s podkrovím. Nemovitost je napojena na veřejný rozvod vody. Kanalizace do septiku. Přípojka a rozvod elektro 220/380. Obsahuje jednu bytovou jednotku. Domek byl postaven jako rodinný dům a do této doby užíván k bydlení. Během životnosti probíhala běžná údržba. Prohlídkou bylo zjištěno, že hlavní stavebním konstrukce jsou původní. Původní stáří nedoloženo, odpovídá původní výstavbě, v roce 1950 po požáru objektu byla provedena rekonstrukce - části hlavních konstrukcí, vnitřní vybavení a prvky krátkodobé životnosti. Objekt je proveden standardní technologií odpovídající době provedení.
Lokalita: Zaječov, Středočeský
Datum konání: 11.12.2013 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  690.000,- Kč  900.000,- Kč  200.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz