N 58/2005 - Rodinný dům v Žatci
Popis: Jde o dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, se sedlovou střechou, s využitím pouze jako půda. Objekt je využit částečně z menší části k provozním (1.NP) účelům, převážně k obytným (2.NP) účelům, objekt lze tedy charakterizovat dle převažujícího využití jako rodinný dům.
Lokalita: Žatec, okres Louny, Ústecký kraj
Datum konání: 24.6.2005 v 12:00 hod, salonek hotelu Motes, Chelčického náměstí 918, 438 01 Žatec.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  200.000,- Kč  400.000,- Kč  60.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz