D 46/2013 - Rozestavěná budova v obci Zlín - Lužkovice
Popis: Nedokončený rodinný dům – jedná se o volně stojící rodinný domek situován v okrajové části obce, zděný, přízemní s plným podsklepením a podkrovím. Užívání je přibližně od r.1983 čemuž nasvědčují výpovědi sousedů a nájemníků. Suterénní část obsahuje chodby, sklepní prostory a garáž. Přízemní část pak 3 obytné světnice s příslušenstvím, jakož i schodiště a balkon. Podkrovní část obsahuje 2 obytné světnice, chodbu a základní hygienické zařízení. Základy bet. monolitní izolované, stropy rovné tvrdé keramické, střecha sedlová opatřena taškovou pálenou krytinou. Podlahy betonové s volně položeným kobercem. Zdivo obvodové suterénní v tl.45cm,nadzemní však jen 30cm.Vytápění lokální kamny na tuhá paliva a místně el. přímotopy.
Lokalita: Lužkovice, Zlín, Zlínský
Datum konání: 20.11.2013 v 13:00 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  500.000,- Kč  1.637.490,- Kč  145.000,- Kč  1.060.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz