D 47/2013 - Podíl 1/2 na pozemcích v obci Nesovice
Popis: Pozemek parc. č. 675/4 (orná půda) o výměře 19 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 1793/9 (ostatní plocha) o výměře 37 m2, způsob využití ostatní komunikace, pozemek parc. č. 1817/107 (orná půda) o výměře 2093 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 1817/223 (orná půda) o výměře 576 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 88, v katastrálním území a v obci Nesovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov.
Lokalita: Nesovice, Jihomoravský
Datum konání: 19.12.2013 v 10:45 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  5.000,- Kč  10.000,- Kč  1.500,- Kč  5.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz