N 59/2005 - Rodinný dům v Bílině
Popis: Jde o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt, se sedlovou střechou, s využitím pouze jako půda. Nemovitost je umístěna jako řadový objekt v pravidelné zástavbě Zámecké ulice, u místní komunikace procházející centrální částí města. Objekt je využit z menší části k provozním (1.NP) účelům, z větší části k obytným (2.NP) účelům, objekt lze tedy charakterizovat dle převažujícího využití jako rodinný dům.
Lokalita: Bílina, Ústecký kraj
Datum konání: 24.6.2005 v 16:00 hod, hotel PRINCE DE LIGNE, Zámecké náměstí 136/8, 415 01 TEPLICE.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  600.000,- Kč  1.200.000,- Kč  180.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz