N 150/2013 - Garáž v obci Semily
Popis: Garáž – jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní, nepodsklepenou garáž. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z plechu. Na střeše jsou okapy. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vrata do garáže jsou dřevěná, plná dvoukřídlá. Přístup k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci.
Z inženýrských sítí byla zjištěna přítomnost přípojky elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.
Na pozemku parc. č. 1293/31 stojí stavba (budova) garáže. Pozemek je rovinatý z větší části zastavěn a je obdélníkového tvaru. Celková plocha pozemku je 30 m2.
Lokalita: Semily, Liberecký
Datum konání: 16.1.2014 v 13:00 advokátní kanceláři Homolka, Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  50.000,- Kč  75.000,- Kč  15.000,- Kč  74.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz