D 35/2013 - Podíl 1/2 na rodinném domě v obci Dubicko - opakovaná dražba (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 95 – je izolovaný, podsklepený, patrový dům bez obytného podkroví, který je postaven v centru zastavěné části obce Dubicko. Dům má obdélníkový půdorys s navazující stodolou a hospodářskou budovou. Obvodové zdivo je vyzdívané, cihelné na základových pasech, krov sedlový, krytina osinkocementové šablony, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, omítky vápenné, fasáda břízolitová, zadní fasáda vápenná, okna dřevěná zdvojená a plastová (v uliční fasádě), vstup do objektu je přes stodolu ze zadní části nemovitosti. Dům je napojen na vzdušnou síť n.n., přístup je z veřejné komunikace, dům je možno napojit na veřejnou kanalizaci, veřejný rozvod vody a rozvod zemního plynu.
Vedlejší stavby – Stodola - přízemní nepodsklepená stavba se sedlovou střechou navazuje na západní stěnu domu. Obvodové stěny jsou provedeny z nepálených cihel na základových pásech, krov je sedlový, dřevěný tesařsky vázaný, krytý břidlicí, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, fasáda chybí, vrata ocelová a výplní ze skla a dřevěných desek. Technický stav odpovídá stáří.
Vedlejší stavby – Hospodářská část - k východní stěně domu je přistavěn přízemní objekt se sedlovou střechou. Obvodové stěny jsou vyzdívané cihelné, krov sedlový krytý osinkocementovými šablonami, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, fasáda břízolitová, vrata dřevěná.
Dům čp. 95 se nachází v centru obce Dubicko, okres Šumperk, Olomoucký kraj. Je situován v centru zastavěné části obce mezi dvěma frekventovanými komunikacemi a místní vodotečí. Nachází se ve stabilizovaném území se zástavbou rodinnými domy nebo bývalými zemědělskými usedlostmi. Územní plán obce nepředpokládá změnu využití území.
Lokalita: Dubicko, Olomoucký
Datum konání: 18.12.2013 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  190.000,- Kč  350.000,- Kč  57.000,- Kč  NEVYDRAŽENO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz