D 75/2013 - Podíl 1/4 na pozemcích v obci Rozsochy
Popis: Pozemky - se nacházejí mimo zastavěné území obce. Jsou zemědělského charakteru a jsou tak i využívány, pozemky p.č. 157/3 a 157/5 jsou polními cestami. V platném územním plánu obce se s jiným, než dosavadním využitím neuvažuje.
Lokalita: Rozsochy, Vysočina
Datum konání: 23.1.2014 v 13:45 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  43.500,- Kč  65.000,- Kč  13.000,- Kč  43.500,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz