N 60/2005 - Dům v Rýmařově
Popis: Jedná se o budovu volně stojící, která je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. V budově bývala původně hasičská zbrojnice, později přebudovaná na prodejnu smíšeného zboží a po roce 1993 opět přebudovaná současnými vlastníky na prodejnu a bistro. V levé části objektu bylo umístěno bistro, v pravé části objektu byla umístěna prodejna, ve střední části kancelář a v zadním traktu sklady a příslušenství. Do objektu se vchází hlavními vstupy z uliční strany a vedlejšími vstupy ze zadní a boční strany.
Lokalita: Ondřejov u Rýmařova, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj
Datum konání: 28.6.2005 v 11:00 hod, salonek hotelu Flora , Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  250.000,- Kč  500.000,- Kč  70.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz