N 156/2013 - Rozestavěný dům v obci Zlín (on-line)
Popis: Budova bez čp/če – místním šetřením bylo zjištěno, že jde o objekt bývalých chlévů, dříve plnících úlohu vedlejší stavby pro rodinný dům č.p.131. V současnosti je objekt přestavován na objekt bydlení na základě stavebního povolení. Není však dokončen ani zkolaudován. Oceňovaná nemovitost je řadový krajní, nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, je zděný. Krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, z části chybějící. Fasáda je vápenná hladká, horší stav. Dokončena je pouze část objektu s garáží. Zbytek rekonstrukce není proveden, objekt je bez vnitřního vybavení, většinou i bez podlah. Jsou vyměněna okna za plastová, vč. vchodových dveří. Schody v objektu nejsou. Stav objektu je špatný, vybavení minimální. Objekt je možné napojit na kompletní infrastrukturu. Na pozemku se nachází skleník a porosty, bez vlivu na obvyklou cenu.
Lokalita: Prštné, Zlín, Zlínský
Datum konání: 5.3.2014 v 10:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  990.000,- Kč  1.500.000,- Kč  290.000,- Kč  1.040.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz