D 05/2005 - Výrobní objekt v Žimrovicích
Popis: Jedná se o nebytový objekt volně stojící, který je v přední části dvoupodlažní a v zadní části jen jednopodlažní. V objektu jsou jen nebytové prostory provozního charakteru a není zde žádná bytová plocha. Přední část nemovitosti je charakteru budova a zadní část je charakteru hala. Stolárna – objekt je dvoupodlažní, bez podsklepení a se sedlovou střechou. V objektu jsou umístěny v 1.NP provozní prostory a ve 2.NP pak provozní prostory a kancelář. Rukodílna – objekt je jednopodlažní, bez podsklepení a s nízkou sedlovou střechou. V objektu jsou umístěny jen provozní prostory, kotelna a sociální příslušenství.
Lokalita: Žimrovice, okres Opava, Moravskoslezský kraj
Datum konání: 10.6.2005 v 12:00 hod, salonek hotelu Flora , Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  800.000,- Kč  1.400.000,- Kč  240.000,- Kč  800.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz