D 61/2013 - Podíl 1/4 na pozemcích v obci Litovel a Červenka
Popis: Pozemky: se nacházejí mimo zastavitelné území. Všechny jsou zemědělsky využívány. S jiným využitím s ohledem na platný územní plán nepočítá. Na pozemcích se nenacházejí jiné předměty ocenění.

Bližší specifikace v dražební vyhlášce
Lokalita: Červenka, Litovel, Olomoucký
Datum konání: 25.2.2014 v 11:30 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  10.000,- Kč  20.000,- Kč  3.000,- Kč  10.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz