D 73/2013 - Rodinný dům v obci Nový Knín - opakovaná dražba
Popis: Rodinný dům č.p. 459: jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům (novostavbu) s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z pórobetonových cihel (YTONG) a její stavebně - technický stav je odpovídající dokončené výstavbě. Není dokončené zateplení domu a fasáda. Krov je dřevěný. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou vikýře a okapy. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Strop je dřevěný trámový. Okna
domu jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové částečně prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné. Podlahy jsou kryté plovoucí podlahou a dlažbou. Obklady jsou
Lokalita: Starý Knín, Nový Knín, Středočeský
Datum konání: 27.2.2014 v 14:00 CORINTHIA HOTEL PRAGUE, Kongresová 1655/1, 14000 Praha 4 – Nusle.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.300.000,- Kč  2.500.000,- Kč  220.000,- Kč  1.300.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz