N 165/2013 - Skladový areál v obci Olomouc-Nemilany
Popis: Skladový areál bez čp/če: je bývalým zemědělským areálem, v současnosti využívaný ke skladování. Přístup k areálu je přes veřejné komunikace na p.č. 693 a 937 po panelovém krytu. Areál je napojen na kompletní infrastrukturu. Nevýhodou areálu je omezený příjezd vozidel větší tonáže (zákaz vjezdu nad 3,5 t).
Areál se skládá z několika vzájemně funkčně propojených částí, z různých stavebních provedení.
Lokalita: Nemilany, Olomouc, Olomoucký
Datum konání: 15.4.2014 v 10:45 hotelu ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  2.150.000,- Kč  4.300.000,- Kč  250.000,- Kč  2.770.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz