D 33/2011 - Zemědělské stavení s pozemky v obci Fulnek
Popis: Zemědělské stavení č.p. 45: je samostatně stojící objekt, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Původně se jednalo o sýpku, naposledy byl objekt užíván jako zámečnická dílna. Je zděný, zdivo tl.30 a 60 cm, štíty jsou plechové. Základy jsou kamenné. Má sedlovou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou chybějící. Okna jsou kovová do jednoduchých rámů, fasáda je vápenná stříkaná. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Podlahy jsou z betonu. Schody v objektu nejsou. WC ani koupelna v objektu nejsou. Vytápění v objektu je ústřední s kotlem na pevná paliva, v současnosti je nefunkční, měděné rozvody jsou odcizeny. V objektu je zavedena voda, jen jeden kohoutek se studenou vodou. Stav objektu je zhoršený. Objekt je starý nejméně 100 roků, v 80.letech byly vyměněny některé prvky krátkodobé životnosti. Ve funkčním celku se nachází pozemky p.č.st.24 a p.č.447/2. Ostatní pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce.
Lokalita: Pohořílky u Kujav, Fulnek, Moravskoslezský
Datum konání: 25.3.2014 v 10:00 hotel ibis, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  400.000,- Kč  600.000,- Kč  120.000,- Kč  400.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz