D 07/2005 - Pozemky v Žimrovicích
Popis: Předmětem dražby je pozemek parcela č. 560/3 - zahrada o výměře 484 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond a pozemek parcela č. 560/24 zahrada o výměře 526 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond. Pozemek parcelní č. 560/24 je rovinatý, pozemek parcelní číslo 560/3 je svažitý.
Lokalita: Žimrovice, okres Opava, Moravskoslezský kraj
Datum konání: 10.6.2005 v 14:00 hod, salonek hotelu Flora , Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  80.000,- Kč  80.000,- Kč  24.000,- Kč  90.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz