N 166/2013 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Náměšť na Hané (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 79: Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní
objekt bývalé zemědělské usedlosti, částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, zdivo cihelné, kamenný základ. Má sedlovou střechu, krytina je z falcovaného plechu, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, neúplné. Okna jsou dřevěná špaletová, jedno okno je plastové, fasáda na domě není. Vnitřní vybavení předpokládám podstandardní, zřejmě dva byty v domě. Stav domu je špatný. Stáří
domu odhaduji na nejméně 75 roků. Dům je pravděpodobně napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci. Na pozemcích se dále nacházejí vedlejší stavby, stavby hospodářského charakteru a porosty.
Lokalita: Náměšť na Hané, Olomoucký
Datum konání: 30.4.2014 v 10:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  500.000,- Kč  900.000,- Kč  150.000,- Kč  UPUŠTĚNO  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz