N 12/2014 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Bystřice nad Pernštejnem (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 30:Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící, částečně podsklepený
objekt se dvěma nadzemními podlažími. Má sklonitou střechu, je zděný. Krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová, v horším stavu, z části chybějící. Dveře jsou plné a prosklené. V domě se nacházejí dva byty, každý dispozice 5+1.
Lokalita: Vítochov, Bystřice nad Pernštejnem, Vysočina
Datum konání: 14.5.2014 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  800.000,- Kč  1.500.000,- Kč  230.000,- Kč  UPUŠTĚNO  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz