N 61/2005 - Rodinný dům v obci Libina
Popis: Jedná se o rodinný dům volně stojící se zahradou o výměře 793 m2, který je jednopodlažní, pravděpodobně bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Do domu se vchází hlavním vstupem z dvorní strany. Hlavní vstup ústí zřejmě do komunikačního prostoru, odkud jsou asi přístupné všechny místnosti a příslušenství. V domě je asi jedna bytová jednotka s příslušenstvím. Znalci nebyl umožněn vstup do vlastní nemovitosti, ani na oceňované pozemky.
Lokalita: Horní Libina, okres Šumperk, Olomoucký kraj
Datum konání: 12.7.2005 v 10:00 hod, salonek hotelu Flora , Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  350.000,- Kč  700.000,- Kč  100.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz