N 17/2014 - Rodinný dům v obci Merklín (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 357: Jedná se o řadový, vnitřní, patrový, částečně podsklepený rodinný dům. Budova je
pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je
odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je plochá s živičnou krytinou. Na střeše je bleskosvod. Klempířské
konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Stáří budovy je cca 24 let. Okna domu jsou dřevěná zdvojená.
Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené.
Podlahy jsou kryté koberci a dlažbou. Obklady jsou z keramických dlaždic. K domu patří oplocená zahrada.
Přístup k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.
Lokalita: Merklín u Přeštic, Merklín, Plzeňský
Datum konání: 21.5.2014 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  900.000,- Kč  1.800.000,- Kč  250.000,- Kč  1.005.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz