N 14/2014 - !!! UPUŠTĚNO !!! Byt 2+1 v obci Blansko (on-line)
Popis: Byt č. 2032/21: Oceňovaná nemovitost je bytová jednotka dispozice 2+1, nacházející se v 1. nadzemním podlaží panelového objektu s jedním podzemním a osmi nadzemními podlažími. Má plochou střechu, krytina je z živičných pásů, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená, okna jsou plastová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní až podstandardní. Výtah v domě je standardní, schody jsou železobetonové. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu.
Lokalita: Blansko, Jihomoravský
Datum konání: 18.6.2014 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  600.000,- Kč  1.000.000,- Kč  180.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz