N 32/2014 - Podíl 1/2 na činžovním domě v obci Liberec (on-line)
Popis: Bytový dům č.p. 174: Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící bytový dům, podsklepený, se třemi nadzemními podlažími a podkrovím. Je zděný, zdivo tl. 45 cm. Má polovalbovou střechu, krytina je standardní, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová a dřevěná, fasáda je břízolitová ve špatném stavu. Vnitřní vybavení předpokládám
standardní. Vytápění je v domě etážové ústřední, resp. lokální plynové. V domě je celkem 8 bytů. Stáří domu
odhaduji s ohledem na stav na nejméně 60 roků, stav je zhoršený. Dům je napojen na elektřinu, veřejný
vodovod, kanalizaci i plyn. Přístup k nemovitosti je přes pozemek p.č.2562/1 ve vlastnictví jiného subjektu. Dle
sdělení vlastníka bytu ze sousedního domu se v objektu nacházejí byty dispozice 2+1 a 3+1.
Lokalita: Liberec, Lliberecký
Datum konání: 16.7.2014 v 12:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  3.000.000,- Kč  5.250.000,- Kč  290.000,- Kč  4.100.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz