N 33/2014 - Podíl 1/2 na činžovním domě v obci Liberec (on-line)
Popis: Bytový dům č.p. 423: Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící bytový dům, podsklepený, se čtyřmi nadzemními podlažími. Je zděný, zdivo tl. 45 cm. Má sklonitou střechu, krytina je z živičného šindele, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je vápenná horší Vnitřní vybavení předpokládám standardní. V domě celkem 7 bytů. Stav domu je zhoršený. Stáří domu odhaduji s ohledem na stav na nejméně 60 roků. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Na pozemku se nacházejí vedlejší stavby dřevníků, bez vlivu na obvyklou cenu.
Lokalita: Liberec, Liberecký
Datum konání: 16.7.2014 v 13:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  2.800.000,- Kč  4.750.000,- Kč  280.000,- Kč  3.250.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz