N 63/2005 - Rodinný dům v Suchově
Popis: Jedná se o rodinný dům řadový vnitřní, který je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Do domu se vchází hlavním vstupem z dvorní strany, vstup je možný jen přes průjezd do dvora. Hlavní vstup ústí do chodbičky, odkud je přístup vlevo do kuchyně, přímo proti vstupu je malá komora, vpravo jsou situovány tři průchozí místnosti za sebou a na konci dvorního křídla je ještě přistavěná bývalá koupelna. Dům je půdorysně tvaru protáhlého „L”, situovaný kratší stranou do ulice a delší stranou pak kolmo do dvora. Pozemková parcela je úzká a dlouhá a tím je dána celková dispozice domu. Nyní je dům několik roků neobydlený.
Lokalita: Suchov, okres Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum konání: 12.7.2005 v 12:00 hod, salonek hotelu Flora , Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  70.000,- Kč  140.000,- Kč  20.000,- Kč  70.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz